1. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-32
 2. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-31
 3. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-30
 4. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-28
 5. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-27
 6. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-26
 7. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-25
 8. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-24
 9. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-23
 10. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-22
 11. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-21
 12. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-20
 13. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-19
 14. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-18
 15. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-17
 16. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-16
 17. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-15
 18. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-14
 19. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-13
 20. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-12
 21. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-11
 22. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-10
 23. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-9
 24. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-8
 25. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-7
 26. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-6
 27. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-5
 28. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-4
 29. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-3
 30. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-2
 31. Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²
  Akerstubben-2-1
Akerstubben 2, 1640 Råde. Kombinasjonslokaler Areal: 954 m²

Bo- og behandlingssenter

Kort om eiendommen

Fullt utstyrt bo og behandlingssenter beliggende midt i Østfold.
20 sengeplasser - Fullsprinklet

Bebyggelse

Opprinnelig byggeår hovedhus 1895. Videre påbygget aktivitetshus med garasje 1999, Egen pumpestasjon samme år. Kontorfløy oppført i 2000. Betydelige oppgraderinger gjevnlig. Eiendommen er godt vedlikeholdt.

Beliggenhet

Beliggende ca 5.5 km fra Karlshus sentrum.

Eiendommen ligger i LNF område med en del utbygnings / fradelingsbegrensninger. Ellers beliggenhet i attraktivt / skjermet område tilpasset eget bruk.
Utviklingsmuligheter.

Adkomst

Fra Karlshus Esso 1640 Råde
Kjør mot øst på Mosseveien/Rv110 mot Elgveien
450 m
I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Skråtorpveien .
Ta til høyre for å holde deg på Skråtorpveien
Fortsett på Tombveien 4,4 km Sving til høyre og inn på Saltnesveien/Rv116
Sving til venstre og inn på Akerstubben 2.

Tomt

Stor eiet tomt på 21 DA . Delvis opparbeidet og med god parkeringsdekning. Store grøntområder tilpasset virksomhet.

Inneholder

Aktivitetshus
1.etasje 60 kvm BTA diverse tekniske rom, garasjeanlegg, trapperom.
2. etasje60 kvm BTA Trapperom, aktivitetsrom og opphold.

Bo og behandlingssenter
Underetasje 100 kvm BTA.
Vaskeriavdeling, aktivitetsrom / kapell, ganger og trapperom samt tekniske rom.
1.etasje: 483 kvm BTA.
Hovedinngang, resepsjon, kontorfløy / akuttavdeling, diverse arealer tilknyttet denne. Ellers store fellesarealer med peisestue, kjøkkenavdeling, oppholdsrom og gange. På hovedplanet er det 7 brukerrom med baderom.
2 etasje: 171 kvm BTA.
Trapperom, 9 stk behandlingsrom samt to felles baderom.

Administrasjonsbygg:
60 kvm BTA Ekspedisjon, kontorer, servicerom og møte/ sosiale rom.

Pumpestasjon :
210 kvm BTA
Eiendommen er fullsprinklet

Arealene er hentet fra takst og er ikke kontrollmålt av utleier/megler.

Ventilasjon

Kun mekanisk ventilasjon.

Akerstubben 2, 1640 Råde