1. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen-33-17
 2. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen 33
 3. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Fasade syd-vest
 4. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen-33-16
 5. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen-33-18
 6. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen-33-19
 7. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Småkontor bakside
 8. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Småkontor utgang
 9. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen 33B seksjon 5
 10. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen 33B seksjon 51
 11. Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²
  Årvollskogen 33B seksjon 52
Årvollskogen 33, 1529 Moss. Kombinasjonslokaler, Areal: 319 m²

Kombinertlokaler ved E6 passende for mange formål

Kort om eiendommen

Kombinert eiendom, inneholdende handel, kontor-, lager- og verkstedlokaler.
Lager på 200 m2, messaninlager 64 m2, kontordel på 55 m2.
+ enkeltkontor på 17 m2

Bebyggelse

Isolert plate på mark, bæresystem i stål, og yttervegger av isolerte sandwichmelementer. Takverk av fagverksdragere i stål, korrugerte stålplater som er utvendig isolert og tekket med PVC-folie. Innvendige varme taknedløp.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet for alle virksomheter som er avhengig av god kommunikasjon. E6 med 4-felts motorveistandard stryker like forbi. Kun 5 minutter til Rygge Flyplass og 3 km til Moss sentrum/havn med ferge til Horten.
Eiendommen ligger i Årvoll Næringspark hvor rundt 70 bedrifter har lokalisert sin virksomhet.

Adkomst

Avkjøring i kryss 13, Årvollkrysset på E6 > kjør 250 m mot vest på Fv118 mot Årvollskogen > sving til høyre og inn på Årvollskogen og følg denne 400 m > Årvollskogen 33 er på høyre hånd.

Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser for ansatte og besøkende på store parkeringsplasser på eiendommen.

Tomt

Eiet tomt på 5.425 kvm. Eiendommen er skrånende og opparbeidet med asfaltert adkomst, store parkeringsområder og innslag av naturtomt mot øst. Skråningen gjør at det er kjøreadkomst på flere plan.

Inneholder

Lager på 200 m2 med stor kjøreport. I tillegg messaninlager på 64 m2 og kontordel på 55 m2. Lokalene er nyinnredet.

I bygget er det for øvrig et lite enkeltkontor på 17 m2 som er ledig for utleie. Inkl. strøm, internett, ventilasjon med kjøling. NOK 3000 eks mva pr. mnd.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg.

Årvollskogen 33, 1529 Moss