1. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Fasade syd-vest
 2. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lasteporter og inngangsparti
 3. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Fasade syd-øst
 4. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Fasade mot nord-øst
 5. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Fasade mot nord-vest
 6. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  EIendommen er en flott hjørnetomt
 7. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Fasade syd
 8. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Overbygget lasteområde
 9. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Store, fine uteplasser
 10. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lager i bomberom
 11. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder 1. etg. nyeste del
 12. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder 1. etg. eldste del nord
 13. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder 1. etg. eldste del syd
 14. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder 1. etg. eldste del midt
 15. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Kontor og spise-/møterom
 16. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Korridor foran kontor
 17. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder korridor 2. etg. øst
 18. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Vareheis og korridor 2. etg. vest
 19. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Eksempel lagerbod 2. etg.
 20. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Kontor
 21. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Korridor foran kontor
 22. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Korridor og vareheis 1. etg.
 23. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Vareheis og korridor
 24. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Lagerboder korridor 1. etg. øst nyeste del
 25. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Overbygget lastehus
 26. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Vareheis
 27. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Taktekking Derbigum 1
 28. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Taktekking Derbigum 2
 29. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Brannvarsling
 30. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Taktekking Derbigum
 31. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Sprinklersentral
 32. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Tyverialarm
 33. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Tegning lager 1. etg.
 34. Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²
  Tegning lager2
Bygdetunveien 2, 1580 Rygge. Lager/Logistikk, Areal: 1685 m²

Velfungerende utleid minilager med god drift - utviklingseiendom

Kort om eiendommen

I dag fullt utnyttet til minilagervirksomhet med årsomsetning ca. 1,5 MNOK. Fremtidig utviklingspotensial som byggetomt for ca. 6-7000 m2 BRA kombinert bolig og sentrumsformål.

Bebyggelse

Eldre del:
Fundamentert med plasstøpt betong på fast grunn. Eiendommen ligger på raet og grunnen antas å være morenegrus. Gulv på grunn av betong. Etasjeskiller: Isolert bjelkelag i tre. Yttervegger: Betongmur i 1. etgt. - 2. etg.med bindingsverksvegger. Saltak i trekonstruksjoner: isolert og tekket med stålplater. Vinduer: Trerammer med isolerglass. Takvinduer overlysvinduer. Overflater: Betonggulv malt, gulv i 2. etg. med belegg. Innervegger: 1. etg. malte vegger, 2. etg. diverse paneler.

Beliggenhet

Lokalene ligger på Halmstad i Rygge. Moss og Rygge kommune har slått seg sammen i 2020, men dette vil ikke si at Halmstad blir mindre relevant. Nærmere 1000 boenheter er under bygging og planlegging, og gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud. Eiendommen rett ved Rv118 som går parallelt med E6 gjennom Østfold. Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus, sentrum i Råde. 500 meter fra intercity-stasjon på Rygge.

Adkomst

E6, Kryss 12 - Halmstadkrysset > følg Fv118, Flyplassveien mot sørvest på Fv118 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 > følg denne 700 m > sving til høyre og inn på Stasjonsveien > følge denne til rundkjøring > i rundkjøring ta 2. avkjøring til venstre inn Bygdetunveien > innkjøringen til Bygdetunveien 2 er på venstre hånd etter 60 m.

Parkering

Det er rikelig med opparbeidet og asfaltert uteplass for parkering, lasting, lossing osv. Det er også overbygget laste-/losseplass under tak.

Tomt

Tomten er svakt hellende mot syd-vest. Noe opparbeidet med plen, resten asfaltert og bebygget.Tomten ligger delvis åpent, samt noe inngjerdet. Grei adkomst.

Inneholder

Bygningsmassen inneholder 123 minilagerbokser på gulv fra 3,5 m2 til 11 m2 (8 m3 til 27 m3) hvorav 88 i 1. etg. og 35 i 2. etg. Det er vareheis mellom etasjene. I tillegg er det 30 lagerbokser på mezzanin med noe vaskeligere adkomst. Dessuten har anlegget en fin overbygget lastesone med store, moderne kjøreporter. Plass til 48 m3 lastebil. Bomberom for lagring med ekstra sikkerhet. Kontorer og toalettanlegg.

Ventilasjon

Ventilasjon: balansert anlegg. Eldre utførelse, ikke i funksjon.

Diverse

Byggeår 1954/1970/2008

Bygget har sprinkleranlegg, installert av opprinnelig eier Forsvaret. Dette er det imidlertid ikke krav om, og anlegget er pr. i dag ikke i bruk. Bygget har for øvrig brannvarslingsanlegg og tyverialarm.

Bygdetunveien 2, 1580 Rygge