1. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360219027
 2. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218933
 3. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218937
 4. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218936
 5. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218935
 6. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218934
 7. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218938
 8. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218947
 9. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218939
 10. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218940
 11. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218941
 12. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218945
 13. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218949
 14. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218951
 15. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218955
 16. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  16803507
 17. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  16803514
 18. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  16803516
 19. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218954
 20. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218956
 21. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218952
 22. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218950
 23. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218948
 24. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218946
 25. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218944
 26. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218953
 27. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218942
 28. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218922
 29. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218924
 30. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218925
 31. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218923
 32. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218926
 33. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  631360218927
 34. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  2020 0207 skisse plan 1-2 etg_1_186871_Side_2
 35. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  2020 0207 skisse plan 1-2 etg_1_186871_Side_1
Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²

Fleksibel og attraktiv kontoreiendom i Dikeveien til leie. Kan deles / tilpasses etter behov. Rikelig med parkeringsplasser.

Kort om eiendommen

Dikeveien 50 er klar for utleie. Bygget kan deles og tilpasses i et, to, tre eller 4 leieforhold. Særdeles god beliggenhet, 60 egne parkeringplasser og mulighet for individuell tilpasning. Tilsammen ca 35 arbeidsplasser mulig, avhengig av utforming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 / Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg - ta av til høyre i rundkjøring nord for Østfoldhallen - ta deretter til venstre i neste rundkjøring. Eiendommen ligger på venstre side etter ca 400m.

Parkering

Parkering på stor asfaltert plass. Rikelig med plasser til kunder og ansatte.

Tomt

Eiet tomt på 2 663,8 kvm. Pent opparbeidet med grøntanlegg, asfalterte internveier og parkering. Flott eksponering mot Dikeveien.

Inneholder

Det er mange muligheter for planløsning, både med cellekontorer som i dag eller åpne landskapsløsninger. Byggets interiørarkitekt har laget flere løsninger til oppdeling og planløsning.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Anlegget er dimensjonert for montering av kjøling.

Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy