1. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien bilde 1
 2. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7419
 3. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7418
 4. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7416
 5. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7417
 6. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7415
 7. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7420
 8. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien bilde 2
 9. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien bilde 3
 10. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien bilde 4
 11. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-12
 12. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7405
 13. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7406
 14. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7401
 15. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7399
 16. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7398
 17. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7397
 18. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7404
 19. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7403
 20. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7402
 21. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7400
 22. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7407
 23. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7409
 24. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7411
 25. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7413
 26. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7414
 27. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7412
 28. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7410
 29. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  Dikeveien-50-7408
 30. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(Fire leietakere)Mobleringsplan 1. Etg
 31. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(to leietakere)Mobleringsplan 1.Etg
 32. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(En leietaker)Mobleringsplan 1.Etg
 33. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(En leietaker)Mobleringsplan 2. Etg
 34. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(to leietakere)Mobleringsplan 2.Etg
 35. Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²
  190926 _(Fire leietakere)Mobleringsplan 2. Etg
Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy. Kontor, Areal: 800 m²

Fint beliggende kontorbygg. Stor tomt for parkering/utbygging

Kort om eiendommen

Eiendommen er velholdt og ligger strategisk til midt i nytt utbyggingsområde i Dikeveien. Bygget er ledig for en eller flere brukere. Meget fleksibel innredning.

Bebyggelse

Betongfundamenter på leiregrunn og ringmur i betong som er frostsikret. Innvendige punktfundamenter i betong.
Bygningen har et bæresystem med søyler og drager i stål. Vegger er utført i bindingsverk isolert med 150 mm mineralull og er delvis kledd med trepanel og delvis murt tegl. Aluminiumsvinduer med isolerglass. Inngangsdør i aluminium med isolerglass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 / Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg - ta av til høyre i rundkjøring nord for Østfoldhallen - ta deretter til venstre i neste rundkjøring. Eiendommen ligger på venstre side etter ca 400m.

Parkering

Parkering på stor asfaltert plass. Rikelig med plasser til kunder og ansatte. Opp til 60 plasser.

Tomt

Eiet tomt på 2 663,8 kvm. Opparbeidet med asfalterte internveier og parkering. Bygget er plassert helt optimalt i tomtens sør-østre hjørne ut mot veien. Dette muliggjør en påbygging både vestover og nordover. Dette gir et utall av muligheter for både handelsbedrifter, kontorbedrifter og bedrifter med behov for både kontor, lager, showrom m.m.

Inneholder

1. etasje: Vindfang, foaje/resepsjon, dame/herregarderobe, handicaptoaletter, gangarealer, datarom/rekvisitarom, bøttekott,
kopirom, makuleringsrom, arkiv, møterom, kantine, 8 kontorer.
2. etasje: Trapperom, damegarderobe m/wc, harderobe m/wc, bøttekott, 17 kontor, gangarealer, kopirom og møterom.

Loft Ventilasjonsrom, teknisk rom (adkomst via loftstrapp). Ved omlegging av kanaltraseer så er det rikelig takhøyde og muligheter for å innrede rom også på loftet.

Bygget er fleksibelt, og både oppdeling og tilpasninger er mulig. Se illustrasjoner i prospektet som viser planløsninger for en eller flere brukere.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Anlegget er dimensjonert for montering av kjøling.

Dikeveien 50, 1661 Rolvsøy