1. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  33569039
 2. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0067
 3. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0063
 4. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0062
 5. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3944
 6. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3946
 7. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3947
 8. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0069
 9. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3949
 10. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3951
 11. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0070
 12. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  DJI_0074
 13. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3883-HDR
 14. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3886-HDR
 15. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3891-HDR
 16. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3894-HDR
 17. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3912-HDR
 18. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3928-HDR
 19. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3906-HDR
 20. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3921-HDR
 21. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3940-HDR
 22. Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²
  BZ6A3933-HDR
Fjellsia 1, 1812 Askim. Kombinasjonslokaler, Areal: 2075 m²

Trippestad - Utleid næringseiendom med utviklingspotensiale

Kort om eiendommen

Utleid næringseiendom med utviklingspotensiale. Eiendommen har beliggenhet på Trippestad rett utenfor Askim sentrum og med kort avstand til E18.

Bebyggelse

Eiendommen består av tre bygnigskropper som inneholder kontor og lager/verksted arealer.

Bygning 1: Kontorbygg med ca. 635 kvm BTA. Kontorceller, toaletter, garderobe og lager. Bygningen er oppført i 1978, og oppussing/vedlikeholdsarbeider er utført fortløpende ifbm leietakertilpasninger.
Oppført i betong/betongelementer med isolert bindingsverk, utvendig kledd med korrugerte stålplater.

Bygning 2: Lager/verksted med ca. 1.145 kvm BTA. Bygningen er oppført i 1978 og senere tilbygget i 1984. Oppført i betong/betongelementer, utvendig kledd med korrugerte stålplater. En mindre del av bygningen er isolert, øvrig uisolert og benyttes i dag som vognhall.
Takhøyde 4,3-5,6m. Delvis støpte- og asfalterte dekker.
Sluk med oljeutskiller.

Bygning 3: Garasje/lagerhall/styringssentral(Telenor) med ca. 300 kvm. BTA. Bygningen er oppført i 1984. Oppført med betong/betongelementer, utvendig kledd med korrugerte stålplater. Delvis isolert/uisolert.
Denne bygningen inneholder også tilfluktsrom.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Trippestad, rett utenfor Askim sentrum og med kort avstand til E18. Området utgjør en liten del næringsvirksomhet og eiendommen grenser til Trippestad boligområde. Eiendommen ligger også nært på Sekkelsten-området med utbredt næringsvirksomhet.
Avstand til Askim sentrum og E18 er ca. 2 km.

Adkomst

Fra Askim sentrum via E18, ta av ved Sekkelstenkrysset. Følg deretter fv124 mot Askim, og ta til venstre i 3. rundkjøring, og deretter 1. vei til høyre inn på Tømmeråsveien. Følg veien rett frem og inn i Trippestadveien, eiendommen ligger på høyre side.

Parkering

Rikelig med parkering på egen tomt.

Tomt

Ca. 9 665 kvm. eiet tomt.
Tomten er i hovedsak flat og lett utnyttbar. Opparbeidet med store asfalterte parkeringsarealer.
Basert på utnyttelsesgrad i reguleringsbestemmelsene er det potensiale for oppføring av ytterligere bebyggelse.

Eiendommen ligger i direkte tilnytning til attraktive Trippestad boligområde, og det kan være aktuelt å tenke fremtidig boligutvikling på eiendommen. Eventuell boligbygging vil kreve omregulering av eiendommen.

Ventilasjon

Kontorbygningen har eldre ventilasjon uten kjøling.

Fjellsia 1, 1812 Askim