1. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0002
 2. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-
 3. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0004
 4. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0006
 5. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0008
 6. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0010
 7. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0012
 8. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-0017
 9. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7636
 10. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7637
 11. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7638
 12. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7639
 13. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7641
 14. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7640
 15. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7642
 16. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7643
 17. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7644
 18. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7646
 19. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7647
 20. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7648
 21. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7650
 22. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7651
 23. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7653
 24. Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²
  Flatebyveien-7-9-7654
Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal. Lager/Logistikk, Areal: 5150 m²

Flott lager-/industribygg med flere bruksmuligheter. Svært utleievennlig.

Kort om eiendommen

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn med følgende byggeår:
Bygning 1: Oppført i 1965 - ca. 1 120 kvm. industri/lager.
Bygning 2: Oppført i 1985 - ca. 948 kvm. industri/lager/kontor
Bygning 3: Oppført i 1990 - Spiserom (inngår i areal under bygning 1).
Bygning 4: Oppført i 1995 - ca. 1 100 kvm. industri/lager.
Bygning 5: Oppført i 2003 - ca. 1 240 kvm. industri/lager.

Bebyggelse

Eiendommen har totalt ca. 5 150 kvm. fordelt med hovedvekt på lager-/produksjonsarealer, og en liten del kontorer og sosiale rom(ca. 280 kvm).

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn med følgende byggeår:

-Bygning 1: Antatt oppført i 1965 - ca. 1 120 kvm. industri/lager.
-Bygning 2: Oppført i 1985 - ca. 948 kvm. industri/lager/kontor
-Bygning 3: Oppført i 1990 - Spiserom (inngår i areal under bygning 1).
-Bygning 4: Oppført i 1995 - ca. 1 100 kvm. industri/lager.
-Bygning 5: Oppført i 2003 - ca. 1 240 kvm. industri/lager.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Flateby Industriområde i Tistedal, ca. 4 km. øst for Halden sentrum. Etablert industriområde med ulik næringsvirksomhet innen industri/produksjon og lager.
Industriområdet grenser til rv21 og avstand til E6 er ca. 12 km.

Adkomst

Følg FV 21/Tistedalsveien fra Halden sentrum - retning Aremark. Eiendommen ligger på Høyre side av Jernbanen etter avkjøring til Tistedals sentrum. I samme Næringsområde finner du Jotne Ankers AS, og Ernex AS.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen opparbeidet tomt.

Tomt

Flat, opparbeidet tomt med gode manøvringsarealer for varelevering, eller arealer for utelagring mv.

Gjeldende reguleringsplan åpner for ytterligere utnyttelse av tomten med bygningsmasse på ca. 2000 kvm.

Inneholder

Eiendommen inneholder lager eller produksjonslokaler med gode takhøyder og noe kontor. Eiendommen er oppdelt og kan enkelt leies ut til flere leietakere.

De tre store hallene har separat adkomst med kjøreporter og mulig tilgang til toalettkjerner og kontorer.

Felles luftanlegg(kompressor) forsyner hele anlegget med trykkluft, og store deler av anlegget har sprinkleranlegg.

Ventilasjon

Kontorer og deler av lager/produksjonslokaler har ventilasjon. Ellers naturlig ventilasjon.

Diverse

Eiendommen har egen trafo som forplikter løpende vedlikeholdsavtale.

I forbindelse med avslutning av tidligere leieforhold er det innhentet tekniske tilstandsrapporter for å synliggjøre avvik mot tidligere leietakers vedlikeholdsplikt. Rapportene har til hensikt å underbygge eiers eventuelle krav ovenfor tidligere leietaker.
Utgangspunktet for rapportenes vurdering er i stor grad basert på leieavtalens innhold og er ikke nødvendigvis relevant i forbindelse med aktuelle salgsarbeid og ny eier.

Interessenter til eiendommen bes om å sette seg inn i rapportenes innhold og selv gjøre en vurdering av omfang og betydning for den praktiske videre bruken av eiendommen.

Eiedommens markedsverdi er hensyntatt de vedlagt rapportene og overlevers slik den fremstår i dag.

Kontakt megler for nærmere informasjon.

Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal