1. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  Sentral beliggenhet for håndverksbedrifter
 2. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  A40-1 Fasade nord og vest 2
 3. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  A30-1 Snitt 2
 4. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  Plan 1 nybygg
 5. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  Plan 2 nybygg
 6. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  illistrasjon med tekst plan 1 nybygg
 7. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  A10-2 Utomhusplan 2
 8. Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler
  Lager/produksjonsareale
Håndverksveien 2, 1405 Langhus. Kombinasjonslokaler

LANGHUS - Nye næringsseksjoner for håndverksbedrifter!

Kort om eiendommen

Prosjektert påbygg for produksjon, verksted og lager.

Unikt tilbud til små og mellomstore bedrifter som ønsker å eie seksjon i et etablert håndverksmiljø.

Seksjonene vil bli tilpasset kjøpere mht. ønsket areal, utstyr og teknisk utforming.

Pris fra: kr 9.800,- per kvm. eks. mva.

Bebyggelse

Seksjonene kan slås sammen og tilpasses etter behov.
Eksempel: Seksjon plan 2 nybygg 190 kvm BTA NOK 1.862.000,- eks. mva.

Beliggenhet

Berghagan/Regnbuen Næringspark er ett av de mest attraktive næringsområdene i Stor-Oslo med en rekke anerkjente aktører innenfor håndverk, produksjon, lager og logistikk. Det er kort avstand til E6 med kun 5 minutters effektiv kjøretid til Oslo-grensen og 12-15 minutter til Ryen. Eiendommen ligger med god profilering og har nærhet til tog/buss. Optimal plassering for håndverksbedrifter med oppdrag i Oslo, Follo og Østfold.

Adkomst

Fra Oslo: Avkjøring fra E6 til Fylkesvei 32 (Assurdiagonalen) som går over i Vevelstadveien. Følg denne rundt 1,5 km til første rundkjøring. Avkjøring mot høyre til Berghagan/Håndverksveien.

Parkering

Det blir tildelt en utvendig p- plass til hver seksjon og det gis muligheter til å kjøpe flere plasser om ønskelig.

Tomt

Eiet tomt på 7.068 kvm. Tomten vil bli opparbeidet med kjøreramper til påbygg, asfaltert parkeringsplass og kantstein i overgang mellom grøntområder og asfalterte veier. Det blir etablert felles sikringsystem for eiendommen med bom ved innkjøring som åpnes med kode utenom normal arbeidstid.

Inneholder

Inn/ utkjøringsrampe (kapasitet 5T) i galvanisert stål til plan 1 nybygg.
2 stk industriporter, inn/ut av bygget Bredde 3,5 meter og høyde 3,2 meter.

Plan 2 nybygg: Lager/produksjon/mulighet for kontor med vareheis.
Plan 1 nybygg: Lager/produksjon/mulighet for kontor med vareheis.

Plan 1 og 2 er på 4176 kvm BTA inkl andel fellesareal (kjøregate og lastesone, felles kjøkken/møterom, WC i plan1).

Lokalet blir levert som et rålokale. Vektbelastning per kvm gulv er 500 kg.

Det blir levert 1 stk vareheis med plass for 4 europaller som går i heishus utvendig på bygget med tilgang fra parkeringsplass og fra kjøregate i plan 1 til plan 2 i nybygget. Lastesonen ved vareheis avsettes det plass for personbiler med henger (ca 25 kvm).

Det blir strømtilførsel med sikringsskap 230V og 10 kwt til hvert lokalet, og 30 stk fastkarm vinduer i hver etasje.
Lokalet leveres med sprinkling, ventillasjon og belysning. Takhøyde er 2,6 meter i plan 2 og 3,8 meter i plan 1.

For plan 1 vil det bli inndelt i seksjoner som kan slåes sammen, hvor hver seksjon får sin egen kjøreport/inngang fra kjøregaten.

Dagens eiere vil investere for å skape et moderne bygg som samler faglig kompetanse. Nybygget blir plassert med nåværende tak som grunnmur. Konstruksjon, tekniske installasjoner, isolasjon, tak, kjøreramper, heis og innredning leveres nytt med garantier etter gjeldende forskrifter. Seksjonene vil være attraktive for en rekke bransjer som håndverk, produksjon, takst, arkitekter, ventilasjon, byggteknikk, forsikring og finansiering. Nåværende bygningsmasse og uteområdet blir også oppgradert. Sentral beliggenhet og nytt kompetansesenter vil gjøre aktører i Håndverksveien 2 mer attraktive for potensielle oppdragsgivere og gi muligheter for samarbeid ved større anbud. Det er i planleggingen lagt vekt på å finne arealeffektive løsninger med materialvalg som vil gi lave driftsutgifter og minimalt med fremtidig vedlikehold.

Ventilasjon

Kjøregate i Plan 1 får levert godkjent ventilasjonsanlegg.

Håndverksveien 2, 1405 Langhus