1. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  4_fasade_4
 2. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  3_fasade_2
 3. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  2_entr__1
 4. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  15_parkering_ute_1
 5. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  Flyfoto Hantoveien
 6. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  Ortofoto
 7. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  19_resepsjon_1
 8. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  17_gang_2
 9. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  11_gang_kontor_1
 10. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  18_gang_3
 11. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  8_kontor_1
 12. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  9_kontor_2
 13. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  10_kontor_3
 14. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  20_møterom_1
 15. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  21_møterom_2
 16. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  7_kjøkken_3
 17. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  16_gang_1
 18. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  6_kjøkken_2
 19. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  5_kjøkken_1
 20. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  1_bad_1
 21. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  12_annet_1
 22. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  14_annet_3
 23. Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²
  13_annet_2
Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde. Produksjon/Industri, Areal: 6424 m²

Industrieiendom 100 % utleid til medio 2034

Kort om eiendommen

Lager-/produksjonsbygg, 6 424 kvm, herav 4 600 kvm lager-/produksjonshall, 1 824 kvm administrasjonsbygg.

Bebyggelse

Eiendommen ble oppført som en dørfabrikk for Løvenskiold-Vækerø AS i 1977. I 1996 overtok Svenheim Møbelindustri AS og Bandak AS eiendommen. Den ble seksjonert i 1997 og ble vesentlig påkostet i perioden 2005 til 2010 med tanke på langsiktig fremtidig bruk.

Bebyggelsen antas å være godt fundamentert på god og bæredyktig grunn, da det er få eller ingen kjente tegn til setninger og setningsskader. Betongplate på mark, søyler og SIB-dragere i betong og vegg- og takelementer i gassbetong/Siporex/Ytong. Diverse røkgasskupler i taket og taket er tekket med papp fra byggeåret. Fabrikkhallene inneholder diverse traverskraner på hhv. 3,2 T, 5 T, 10 T og 2 stk på 8 T. Disse kontrolleres og godkjennes årlig. Bygningen er fullsprinklet og har eget vannreservoar på eiendommen.

Samlet bruksareal for hele bygningsmassen 19 610 m2 BRA
Denne seksjonens eierandel 6461 / 22981

Beliggenhet

Sagamoen Industriområde - 12 km fra Ulefoss og 4 km fra Lunde. 45 km til Porsgrunn og E-18.
Bygget er seksjonert, selgers andel er ¼ av hovedbygget + kontorbygget i forkant av bilde.
Vesentlig påkostet/modernisert for noen år siden, for i overkant av kr 6 mill. Kontinuerlig godt vedlikeholdt.

Adkomst

Fra E18, kryss 49 ved Eidanger> Ta Fv32, Fv356, Rv36, Fv49 og Rv36 til Ulefoss (41,4 km) > Følg Fv 359 6,6 km > ta til venstre inn på Skårdalsvegen og følg denne 3,3 km > fortsett rett frem på Tyrivegen > følg denne videre 1,2 km > ta til venstre inn Hantovegen og følg denne 1,2 km til målet, Hantovegen 328, 3825 Lunde.

Parkering

God plass til parkering og adkomst/manøvrering for større bil.

Tomt

Flat tomt med gode grunnforhold, opparbeidet med asfaltert gårdsplass og god plass til parkering samt grøntområde ved inngangsparti.
Selveiertomt.
Arealet er ikke oppmålt, men utgjør ca. 8o mål hvor denne seksjon disponerer ca. 20 mål.

Inneholder

Innhold/areal
Adm. Bygg
Kjeller ca. 585 m2: Garderobeanlegg, arkiv, tilfluktsrom, inngang produksjonshall.
1. etg. ca. 615 m2: Inngang, resepsjon, kantine m/kjøkken, kontorer, toalettavdeling.
2. etg. ca. 585 m2: Kontorer, møterom, garderobe.
Takoppbygg ca. 39 m2: Ventilasjonsrom.

Lager-/ produ ksjonsbygg på ca. 4. 600 m2
Stor åpen produksjonshall med overflatebehandlingsavdeling, lager, mekanisk verksted, formannskontorer og toalett. Arealet er sprinklet og fremstår som et moderne anlegg med teknologi for produksjon av avanserte produkter til ledende internasjonale aktører.
Standard
En moderne og avansert maskineringshall samt administrasjonsbygg som er vesentlig påkostet/renovert de senere år. I perioden 2002 til 2011 nevner vi følgende påkostninger: Ventilasjon og avsug/filter i prod. bygg, Luftvarmere i prod. bygg, Anlegg vannbåren varme prod. bygg, Nytt lys i hele prod. bygg, Epoxybelegg prod. bygg, Div. nye porter og lignende, Miljøstasjon og oljelager, Lys og varmestyring adm. bygg, Nye gulv i adm. bygg, Pusset opp 1 garderobe adm. bygg Nevnte er kostnadsberegnet til i overkant av kr 6 mill.

Ventilasjon

Leietaker benytter ikke ventilasjonen i produksjonslokalene og hevder av dette anlegget er defekt.

Diverse

Taktekking fra byggeåret 77. Mye lekkasjer. Lekkasjer på avløpsrør i støpejern fra byggeåret. Elektrisk anlegg betydelig oppgradert i 2005. Gammel lysanlegg. Ikke LED. Siporex-skader, sannsynligvis fra lekkasjer.

29.06.18 ble det foretatt en befaring over ting som bør utbedres ved bygningene som Bandak AS leier. Denne befaringen er gjort i Administrasjons bygg, maskin hallen og uteområde.
I Administrasjons bygg har vi disse anmerkninger:
1. Lekkasje fra tak og inn i hjørne kontor i 2 etg, sørøst.
2. Lekkasje fra tak og inn i gangen ved kopi rom i 2 etg.
3. Flere avløpsrør fra 2 etg og ned til kjeller er det en del rust på og noen med sprekker.
4. Pissoar på herretoalett i 1 og 2 etg virker ikke.
5. Sluk inne på dametoalett er rustet i stykker og vann har trengt inn under belegg og dette er da løsnet fra gulv.
6. Utvendig på bygget så er det store sprekker i hvert hjørne.
7. Bære bjelke/betong over f lere av vinduene kneler og murstein/puss har falt ut. Utbedret ved kantine bakvegg.
8. Luft inntaket på taket er det også flere stein som har rast ut og stor mulighet for mere lekkasje.
9. Taket over inngangsparti lekker ved mye nedbør og snø smelting
10. Fukt lekkasje inn på vegg mellom administrasjons bygg og maskinhall.
11. Flere av vinduene i kantine og kontorer flasser maling som tyder på fukt. Vinduene lekker også veldig mye. Utbedret
12. Lys og varme sensorer er veldig ustabilt, noen steder står på hele tiden andre steder virker ikke. Utbedret
13. Mye selskap av dyr i bygget.

I Maskinhall har vi disse anmerkninger
14. Lekka sje i ventilasjonsavsug ved olje bu. Utvedret
15. Flere steder faller det mur ned fra vegger og tak.
16. Lekkasje i ventilasjon hus på tak. Presenning
17. Ventilasjons anlegg virker ikke. Motorer er havarert.
18. Flere lekkasjer fra tak, en av de er en stor lekkasje.
19. Gulv/vegg i varemottak er veldig skjevt slik at porten tetter ikke. Budsjettert sommer 2020
20. Samme som punkt 12.

Uteområde har vi disse anmerkninger
21. Generelt veldig mye hull i asfalt på hele område.

Hantovegen 328 / Bandak Eiendom Lunde as, 3825 Lunde