1. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-1
 2. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-2
 3. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-43
 4. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-47
 5. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-41
 6. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-7
 7. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-10
 8. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-9
 9. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-11
 10. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-16
 11. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-8
 12. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-6
 13. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-24
 14. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-23
 15. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-25
 16. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-15
 17. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-39
 18. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-35
 19. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-40
 20. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-29
 21. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-33
 22. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  Hjalmar-Bjørgesvei-36
 23. Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²
  oversikt
Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 16900 m²

Flotte lagerlokaler med store takhøyder. Kan deles.

Arealspesifikasjon

1. etg: 1000 kvm Areal D
1. etg: 1000 kvm Areal B
1. etg: 1200 kvm Areal E
1. etg: 1400 kvm Areal G
1. etg: 2300 kvm Areal H
1. etg: 3000 kvm Lager
1. etg: 3000 kvm Areal C
1. etg: 4000 kvm Areal F

Kort om eiendommenEiendommen er ett av Fredrikstads største og mest tilpassede lager/logistikk bygg. Eiendommen består av 17 000 kvm BTA høytlager og ca. 4 079 kvm BTA kontor. Eiendommen er spesialisert og tilpasset alle typer lagerfunksjonen og kan leies i sin helhet eller deles i seksjoner fra ca 1.000 kvm BTA.
Kontorarealene kan deles fra ca 250 kvm BTA og tilpasses leietakers behov.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentrumsnært i Fredrikstad, mellom Lislebyveien/jernbanen og Glomma, ved foten av Kiæråsen.

Adkomst

Fra Fredrikstad Sentrum: Rv 110 / St. Croix mot Fredrikstadbrua og Østsiden, til høyre i rundkjøirng inn i St.Croix gate, følg veien videre over i Lislebyveien. Etter ca 500m kjør over jernbaneovergangen på høyre side og sving venstre inn i Hjalmar Bjørges vei.

Eiendommen ligger så rett frem.

Parkering

Ca. 150 parkeringsplasser for ansatte og kunder.

Tomt

Ca 45 da eiendomstomt.

Tomten er foruten bygningsmassen opparbeidet med asfalterte kjører, laste-/losse soner og noe grøntareal mot vannet.

Inneholder

Lagerareal, se også oversikt lenger ut i salgsoppgaven.

Areal B: 1.071 kvm lager, 11,75 m takhøyde
Areal C: 3.000 kvm lager, 11,89 m takhøyde
Areal D: 924 kvm lager, 11,98 m takhøyde
Areal E: 1.260 kvm lager, 13,52 m takhøyde
Areal F: 3.999 kvm lager, 11,53 m takøhyde
Areal G: 1.391 kvm lager samt mesaniner, 6,56 m tahøyde
Areal H: 2.317 kvm lager samt mesanin, 12,22 m tahøyde.

For mer detaljerte DAK-tegninger av hvert enkelt areal, vennligst kontakt megler.

Det er rikelig med ramper/porter og noen kjøreporter rett inn på gulvet. Det er godt dimensjonerte arealer for inn- og utkjøring til ramper og porter for store kjøretøy. Kjørevei rundt hele bygget.

Kontor- og administrasjonsareal:
1) Administrasjonsbygg på 1.926 kvm fordelt på 4 etasje rmed fasade mot elven.

2) Velferdsbygg på 880 kvm fordelt på 4 etasjer med fasade mot elven.Lokalene består blant annet av kantine.

3) Kontorbygg på 917 kvm fordelt på 2 etasjer.

Europris, som leier lokalene i dag, tilbyr ny leietaker å kjøpe reoler, all kontorinnredning, inkl komplett kantine.

Ventilasjon

Ventilasjon med kjøling i kontorlokaler og sosiale rom. Naturlig ventilasjon i lager.

Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad