1. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8673
 2. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8693
 3. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8746
 4. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8742
 5. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8732-HDR
 6. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8717-HDR
 7. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8711-HDR
 8. Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²
  BZ6A8748
Høgdaveien 6, 1540 Vestby. Lager/Logistikk Areal: 1850 m²

Lagerbygg sentralt i Vestby

Kort om eiendommen

Eiendommen består av et lagerbygg fra 1979 på 550 kvm, herav kontor 50 kvm, samt et lagerbygg fra 2008 på 1300 kvm, totalt 1850 kvm BTA.

Tomten er flat med noe forhøyning bak bygget ved transformator, hvorav ca 3200 kvm er opparbeidet med belegningsstein for kjøreadkomst og oppstillingsplasser for lastebiler.

Bebyggelse

Lagerbyggene er bygget sammen og fremstår som enhetlig. Begge bygningene er fundamentert til Fjell/faste masser. Nybygg er delvis perlet til fjell. Fundamentert i plasstøpt betong, med pussede ubehandlede betongflater. Nybygg har stålglatte gulv.
Begge bygg har bærekonstruksjon av stålsøyler og dragere og yttervegger av isolerte stålkasser. Eldste bygget har takkonstruksjon av TRP plater som er isolert og tekket med papp. Nybygg har takkonstruksjon/saltak av et massivt lettak som er tekket med papp/folie. Begge bygningene har ramper og kjøreport for effektiv varehåndtering. Eldre bygning har mesanin innredet med garderober toaletter og dusj for begge kjønn. Begge bygninger har takhøyde på 7 meter hvilket gir god arealeffektivitet. Det er innredet 50 kvm kontor (6 arb. plasser) m/minikjøkken.

Beliggenhet

Eiendommen ligger 3 minutter fra E6 ved Verpet Industriområde nord for Vestby sentrum. Det er gode adkomstforhold til eiendommen som ligger vi a vis Vestby Hotell.

Adkomst

For å komme til eiendommen er korteste avstand avkjøring fra E6 ved Oslo Outlet(Vestby nord).

Parkering

Tomten er opparbeidet med belegningsstein og har gode parkeringsmuligheter for vogntog og biler.

Tomt

Flat tomt, hvorav ca 3 200 kvm er opparbeidet med belegningsstein for kjøreadkomst og oppstillingsplasser for lastebiler og persjonsbiler. Tomten er på totalt ca 7 264 kvm. Det er satt opp sikkerhetsgjerde med solid kjøreport på eiendommen.

Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon i kontordel.

Høgdaveien 6, 1540 Vestby