1. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Profilerte lokaler med god parkeringsdekning
 2. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Tilgang via kjøreport
 3. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Fasade
 4. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Tidligere bilforretning med showroom, kontorer og forretningslokaler
 5. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Gjennomgående god standard
 6. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Forretningslokale
 7. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Passer for aktører innen salg eller produksjon
 8. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Forretningslokale
 9. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Forretningslokale
 10. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Forretningslokale
 11. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Kontorer
 12. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Kontor
 13. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Kontor
 14. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Kjøkken med spiseplass
 15. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Flislagte sanitærrom
 16. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Bilverksted med egen adkomst
 17. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Bilverksted med 3 kjøreporter
 18. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted - resepsjon
 19. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Venteområde i resepsjon
 20. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted - resepsjon
 21. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Bilverksted med 3 kjøreporter
 22. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted - driftsmateriell kan medfølge
 23. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted
 24. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted
 25. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted
 26. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted
 27. Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²
  Verksted
Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad. Kombinasjonslokaler Areal: 1520 m²

KNAPSTAD - Profilert næringsseksjon fra 2010 med gjennomgående god standard!

Kort om eiendommen

Tilpasset bilforretning med salgslokale, showroom og kontorer - passer ypperlig for en rekke aktører innen salg og produksjon.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Knapstad i et område med boliger og handelsvirksomhet. Øvrige leietakere i bygget er baker/kafé, bilverksted og sushi-restaurant. Kort vei til Knapstad stasjon og 40 minutters reisetid til Oslo. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for handels- og produksjonsbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Kun 10 minutter til Askim. Hobøl, Askim, Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg slår seg sammen til Indre Østfold kommune som ønsker å utvikle levende lokalsamfunn med attraktive arbeidsplasser.

Adkomst

Avkjøring fra E18 mot Knapstad. Følg Spydebergveien til Knapstadveien. Eiendommen ligger på venstre hånd.

Parkering

Rundt 10 prioriterte oppstillingsplasser i forkant av bygget.

Tomt

Eiet tomt på 3.740 kvm. Eiendommen er flat og opparbeidet med asfalterte adkomstveier og oppstillingsplasser ved adkomst.

Inneholder

1. etasje (1.200 kvm): Forretningslokaler, kontorer, kjøkken og wc.
1. etasje (320 kvm): Resepsjon, bilverksted med 3 kjøreporter, lager og mesanin.

Profilert næringssesksjon fra 2010 med gjennomgående god standard. Tidligere lokaler for Østfold Bilsenter AS med butikklokaler, showroom og kontorer. Lokalene er tilpasset for bilforretning med tilgang via kjøreporter, men kan fungere ypperlig for en rekke aktører innen salg. Bilverksted med 3 kjøreporter. Resepsjon med venteområde, samt lager. Driftsmateriell med løftebukker etc. kan medfølge. Lokalene leies fortrinnsvis ut samlet, men har mulighet for å deles i 2. Oppgitte arealer er hentet fra takst utført av Multiconsult, datert 15.03.18.

Ventilasjon

Nytt ventilasjonssystem fra 2010.

Knapstadveien 2A, 1823 Knapstad