1. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Kortbølgen 2 tomt
 2. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Kortbølgen 2
 3. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Kortbølgen-2-1
 4. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Kortbølgen-2-4
 5. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  vedlegg 1
 6. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Vedlegg 2
 7. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Vedlegg 2 a
 8. Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²
  Skisseillustrasjon
Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 8670 m²

Prosjektert moderne logistikkbygg

Arealspesifikasjon

1. etg: 3000 kvm Lager
1. etg: 5670 kvm Lager

Kort om eiendommen


Kortbølgen 2 ligger på Øra nær Borg havn, som gir mange spennende muligheter.

Eiendommen har svært god eksponering mot Habornveien. Det er i tillegg kort vei til E6, som gir leietakeren et svært godt utgangspunkt for vare-distribusjon.

Bebyggelse

Det er planlagt å bygge et lager- / logistikk- / kontorbygg på 6.200 kvm BTA - 10.000 kvm BTA.

Bygget kan deles i 2 leieforhold slik at vi tilbyr lokaler fra ca 3.000 kvm BTA.

Eier ha tidligerer skissert et lager-/logistikk-/kontorbygg på ca 5.600 kvm BTA. Dette er kun et forslag til utnyttelse. Tegninger av dette prosjektet følger vedlagt.

Bygget kan tilpasses og skreddersys i samarbeid med ny leietaker.

Beliggenhet

Beliggende i veletablert industri-/næringsområde på
Øra, ca 4 km fra Fredrikstad sentrum.
På området er det ca 180 selskaper etablert som
samlet omsetter for 10 milliarder kroner.
Borg Havn som er den største havnen i volum mellom
Oslo og Uddevalla, ligger på Øra industriområde. Se
www.borg-havn.no for mer informasjon.

Adkomst

Via Rv 111 og Rv 110 via Habornveien mot Frevar til
venstre inn i Kortbølgen.

Parkering

Det vil bli opparbeidet parkeringsplasser og tilstrekkelig manøvreringsareal til laste- og lossesoner på egen tomt. Dette er også presisert i reguleringsbestemmelsene.

Tomt

Selveier tomt på 12.395. Tomten er flat.

Kortbølgen 2, 1630 Gamle Fredrikstad