1. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen 4
 2. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen 4
 3. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-22
 4. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-17
 5. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-18
 6. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-19
 7. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-20
 8. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-3
 9. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-4
 10. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-5
 11. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-2
 12. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-8
 13. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-9
 14. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-12
 15. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-13
 16. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-6
 17. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-15
 18. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-16
 19. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  Kortbølgen-4-14
 20. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  1. etasje
 21. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  2. etasje
 22. Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²
  3. etasje
Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 31000 m²

Komplett logistikkbygg med kontorer nær Borg Havn

Kort om eiendommen

Ca 30.000 kvm BTA moderne høytlager med tilhørende kontorer.

Kortbølgen 4 ligger på Øra nær Borg havn, som gir mange spennende muligheter.
Kort vei til E6, som gir leietakeren et svært godt utgangspunkt for vare-distribusjon.

Bebyggelse

Bygget er skreddersydd og tilpasset virksomheter med behov for et komplett, moderne logistikkbygg. Tidligere hovedlager for Europris.

Bygget er oppført i 2007, og påbygd ny lagerhall i 2014.

Bygget består i korte trekk av 4 lagerhaller, 2 mesaniner og tilhørende kontorarealer i 2. og 3. etasje. Det er heis i bygget.

Fri takhøyde under dragere i lagerhallene er 10 meter.

Totalt er det 42 ramper, eget areal for 3 avfallscontainere, 3 kjøreporter og verksteds areal knyttet til lagerhallene.

Bygget er sprinklet.

Det er tilrettelagt for lading av store og små trucker. Dagens leietaker har leaset dette utstyret, og en evt overtakelse må tas med leverandøren.

Reolsystemer. Det er mulighet for overtakelse/utkjøp av reolene.

Beliggenhet

Beliggende i veletablert industri-/næringsområde på Øra, ca 4 km fra Fredrikstad sentrum.
På området er det ca 180 selskaper etablert som samlet omsetter for 10 milliarder kroner.
Borg Havn som er den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla, ligger på Øra industriområde. Se www.borg-havn.no for mer informasjon.

Adkomst

Via Rv 111 og Rv 110 via Habornveien mot Frevar til
venstre inn i Kortbølgen.

Parkering

Opparbeidet parkeringsplasser og tilstrekkelig manøvreringsareal til laste- og lossesoner på egen tomt. Dette er også presisert i reguleringsbestemmelsene.

Tomt

71.412 kvm flat tomt. Hele tomten er opparbeidet med asfalterte områder og grøntarealer.

Inneholder

Lagerareal på samlet 29.964 kvm BTA beståden av følgende areal:
Lagerhall 1.375 kvm BTA
Lagerhall 8.747 kvm BTA
Lagerhall 9.932 kvm BTA
Lagerhall 8.827 kvm BTA
Mesaniner 1.077 kvm BTA

Kontorer:
215 kvm BTA i tilknytning til lagerhallene.

592 kvm BTA i 2. etasje bestående av bl.a. kantine og garderober.

598 kvm BTA i 3. etasje bestående av kontorer, møterom etc.

Samlet areal inkl fellesareal på 326 kvm BTA er
31.695 kvm BTA.

Se også vedlagte plantegninger og detaljert arealoversikt.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon med kjøling i kontorarealene.

Kortbølgen 4, 1630 Gamle Fredrikstad