1. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 3
 2. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 9
 3. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 8
 4. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 10
 5. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 4
 6. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 6
 7. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 7
 8. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 1
 9. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 2
 10. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 5
 11. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 11
 12. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 22
 13. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 14
 14. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 15
 15. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 16
 16. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Moss Næringspark Nore Vanem 13
 17. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Europrisbygget 3D-animasjon
 18. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Kart med vedtaksdato (L)(925184)_1_3673
 19. Moss Næringspark, 1599 Moss.
  Vedlegg nr. 7-Landskap og synlighet_1540569249_Side_18
Moss Næringspark, 1599 Moss.

300 mål bebyggbare næringstomter tilgjengelig ved E6!

Kort om eiendommen

Tomteområdet er nærmeste nabo til det nye hovedlageret til Europris, som er under oppføring. Moss Havn har etablert en innlandshavn for å imøtekomme behovet som aktørene i næringsparken har for containerlogistikk.

Byggehøyder opptil 35 m!

Tomteprisantydning:
Fra Kr. 1 000 pr. m2 ferdig opparbeidet.

Offentlige avgifter på ca. 2,6 % på råtomten, samt fradelings- og oppmålingskostnader tilkommer.

Bebyggelse

Grunnflate: <> kvm.
Bruttoareal: 0 kvm.
Byggeår: 0

Beliggenhet

Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

* Næringsparken ligger ved E6, og midt mellom Oslo og Svinesund

* Øst-vest transport kan enten skje via fergen Moss-Horten eller Oslofjordtunnelen ved Drøbak

* Moss Havn har åpnet sin nye innlandshavn vegg i vegg med våre tomter

* Moss Havn har direkte forbindelse med de største havnene i Norge og Europa

* Næringsparken ligger midt i et stort marked på mer enn 3 millioner på Østlandet

* Godt kollektivtilbud til Oslo, Østfoldbyene, Gardermoen og utlandet

Avstander: E6 v/Mosseporten 0,9 km, Moss sentrum 3,5 km, Moss Havn 4,5 km, Oslo (Ryen) 63,5 km, Svenskegrensen (Svinesund) 56,5 km, Svenskegrensen (Ørje) 78 km.

Området er tilrettelagt for kollektivtransport, og det er gang- og sykkelveier som knytter området til det øvrige veinettet i byen. Kort vei til Mosseporten Senter med et stort tilbud av forretninger og restauranter.

Mosseregionen
Mosseregionen består av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Hobøl og Vestby regnes også til omlandet rundt Moss.

Moss er en industriby som ligger sentralt ved Oslofjordens østside, og som ligger midtvegs mellom Oslo og Sverige. Byen ligger ideelt til de viktigste hovedveiene E6 - Oslo/Gøteborg, E18 - Oslo/Stockholm og E18 Drammen/Kristiansand via ferge Moss-Horten. Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergestrekning som tar deg over fjorden til Vestfold på cirka 30 minutter.

I byen finner du en av landets tre største containerhavner, Moss Havn, som med sin beliggenhet er et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. Havnen skal om noen år flyttes sydover for å gjøre plass til en ny jernbanestasjon som skal stå ferdig i 2024. Fire kilometer unna - ved siden av Moss Næringspark - har Moss Havn nylig åpnet en innlandshavn (dry port) for å tilfredsstille behovet for containerlogistikk.

Dobbeltsporet til Oslo vil gi betydelig kortere reisetid, og gjøre Moss til et enda mer attraktivt sted å jobbe og bosette seg.

Adkomst

Avkjøring 14, Patterødkrysset på E6 ved Mosseporten > Rv 120 ca. 900 m østover mot Askim > adkomstvei til Moss Næringspark på høyre side av veien.

Parkering

Nødvendige oppstillingsplasser for biler, skal dekkes på egen grunn. Følgende nøkkel skal brukes ved utregning av parkeringsbehov:

- For kontorlokaler kreves 1 plass per 50m² BRA.

- For industri- og lagerbygninger kreves 1 plass per 100m² BRA.

- Elbilparkering, 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for dette.

- Sykkelparkering med overbygg skal anlegges innenfor hvert byggeområde. Antall plasser avgjøres i de enkelte byggesaker.

Tomt

* Beregnet for industri, service- eller håndverksbedrifter, lager og logistikkvirksomhet.

* Kontor og tjenesteyting tilknyttet hovedformålet.

* Maksimalt tillatt bebygd areal er 65% (70% med "grønne" takflater)

* Utelagring er tillatt på deler av tomta

* Byggehøyde kan være opp mot 35 meter på deler av tomten

* Vann, avløp, strøm og fiber blir lagt opp mot tomtegrensen

* Det opparbeides infrastruktur og grøntsoner

* Glimrende grunnforhold gir god prosjektøkonomi

Inneholder

Arealene er målt på tegninger.
I tillegg kommer andel fellesareal med <...%>.

Moss Næringspark, 1599 Moss