1. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Flott beliggenhet kloss inntil E6
 2. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Tomten er opparbeidet men må ryddes
 3. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Panoramabilde fra nord
 4. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Sett fra E6
 5. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Grunnkart foto
 6. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Grunnkart hele eiendommen
 7. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Tomteparsell som tenkes fradelt
 8. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Matrikkelkart
 9. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Mulig fremtidig regulering
 10. Mosseveien 112, 1580 Rygge.
  Matrikkelkart_Side_1
Mosseveien 112, 1580 Rygge.

Løkenholtet - Næringstomt helt inntil E6

Kort om eiendommen

Næringstomt passende for bygg- og anleggsbransjen. Supereksponering!

Beliggenhet

Ved E6 i Østfold, mellom Rygge og Råde, ved Moss Lufthavn Rygge. Rett syd for kommunegrensen til Råde.

Adkomst

Kryss 12 på E6, Halmstadkrysset > kjør mot sørvest på Fv118 mot Raveien følg denne 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 og følg denne 2,6 km > i rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Fv118 og følg denne 1,0 km > sving til venstre og følg denne 190 m > du er fremme i Mosseveien 112.

Fra kryss 11 på E6, Jonstenkrysset > kjør mot sør 200 m > i rundkjøringen: ta 1. avkjøring ut på Fv118 og følg denne 2,8 km > sving til høyre og følg veien 190 m > du er fremme i Mosseveien 112.

Tomt

Parsell på ca. 5 da av Råde Graveservice sin entreprenørtomt ved E6. Tomten er flat og ligger på raet, med antatt gode grunnforhold. Tomten er meget godt eksponert mot en av landets mest trafikkerte veier. Vei, vann, avløp og kabler føres frem til tomtegrensen av selger.

Diverse

Loe har leieavtale på tomten ut 2021.

Mosseveien 112, 1580 Rygge