1. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Lannem
 2. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Julestemning
 3. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Fra vegen
 4. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300698
 5. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Akvarell
 6. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300704
 7. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300703
 8. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300678
 9. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300679
 10. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7300693
 11. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Servering a
 12. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Servering b
 13. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Galleri b
 14. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Galleri 2.etg mot syd
 15. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Butikk 2.etg
 16. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Butikk topp lagerbygg nord a
 17. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Butikk topp lagerbygg nord b
 18. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Butikk 2.etg b
 19. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Galleri d
 20. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Galleri c
 21. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Dreirom 1.etg
 22. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Varemottak spiserom 3.etg b
 23. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Varemottak spiserom 3.etg a
 24. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Spiserom 1.etg.
 25. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Dreirom
 26. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Ovnsrom 1.etg
 27. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  P7100626
 28. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Lagerbygg mot syd
 29. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Lagerbygg mot nord
 30. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Lager 3.etg
 31. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Klasserom øst
 32. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Klasserom vest b
 33. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Klasserom syd b Lager
 34. Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²
  Garderobe 1. etg.
Mysenveien 453, 1890 Rakkestad. Kombinasjonslokaler, Areal: 1867 m²

Unik mulighet for kreativ person som ønsker en spennende fremtid.

Kort om eiendommen

Unik mulighet for kreativ person som ønsker en spennende fremtid.
Spesiell eiendom kan selges som aksjeselskap for kr.1,- med de fordeler dette medfører. Blant annet nesten 5 mill. i fremførbart underskudd.
Selskapet har 2 eiendommer, en enebolig med uthus og en næringsdel som kan omsettes hver for seg. Takst til sammen 9,5 mill.
Kafe med noe utstyr.
Butikk fullt utstyrt.
Kunstgalleri.
Kontor.
Keramikkverksted med leirlager og flere tonn med glasurer og fargestoffer. (som kan selges eller leies bort.)
Ferdigvarelager på ca. kr. 800 000,- pris over disk.
To andre verksteder.

Bebyggelse

Næringseiendommen består av bygninger med forskjellig alder, og disse er sammenbygget.

Næringsbygg A - det gamle skolebygget er oppført i 1932 og rehabilitert i 1979, 1985 og 1997
Bakkeplan:162 m² BTA med lager for leirmasser, pumperom, trapperom, boder.
1. etg.: 162 m² BTA med vindfang, trapperom, lager, pakkerom, WC, ganger.
2. etg.: 162 m² BTA med galleri/utstillingslokale, trappegang, WC, kontorer, mellomgang.
Areal bygg A: 486 m² BTA.

Næringbygg B - tilbygget i 1979 og rehabilitert i 1985.
1. etg.: 418 m² BTA med verksteder, produksjon og garderobe/spiserom.
2. etg.: 434 m² BTA med servering, forretning.
Areal bygg B: 852 m² BTA.

Næringbygg C - tilbygget i 1997.
1. etg.: 159 m² BTA med ekspedisjon, lager integrert i produksjonsdelen.
2. etg.: 120 m² BTA med utstilling/forretning.
3. etg.: ca. 100 m kontor/verksteder.
Areal bygg C: 379 m² BTA.

Areal bygg A, B og C (Håndverksenteret): 1 717 m² BTA.

Beliggenhet

En drøy time fra Oslo med bil.
15 minutter fra Mysen jernbanestasjon, med timesavganger til Oslo.

Eiendommen ligger på Gjulem i Rakkstad kommune og har vestgrense langs RV 22 og ligger ca. 4 km nord for Rakkestad sentrum og straks før kommunegrensen til Eidsberg kommune. RV 22, som passerer eiendommen, er kommunikasjonslinjen syd/nord i Østfold fylke og binder sammen indre Østfold og ytre Østfold. Eiendommen ligger ca. 26 km nord for Sarpsborg sentrum og ca. 13 km syd for Mysen. Rakkestad sentrum, som er nærmeste tettsted, har alle nødvendige fasiliteter.

Adkomst

Fra E6/Årumkrysset sør for Sannesund Bru (30,4 km):
Følg skilting til Rakkested > fortsett rett frem på Rakkestadveien Rv 22 4,1 km > eiendommen - Lannem Keramikk på høyre side helt inntil riksveien.

Parkering

Parkeringsmuligheter for 50 til 60 personbiler. Det er også store plasser med muligheter for å parkere og snu både busser og lastebiler.

Tomt

Flat tomt, med antatt morenegrunn og som er opparbeidet med parkeringsplass og snuplass for buss på et relativt fast underlag. Avkjøringen til og fra RV 22 må sies å være akseptabel. Vann fra egen vannkilde til produksjonsdelen, mens øvrig vann tas fra kommunalt nett. Avløp til lukket tank, henholdsvis filtrert til grunnen.

Inneholder

Ca 675 kvm kontor, hybler, kantine og fellesrom.
Ca 925 kvm lager/ produksjon. God opplagsplass.

Ventilasjon

I bygning A er det aircondition til 2.etg. Det er også et balansert ventilasjonsanlegg med god kapasitet og varmegjenvinning.

Mysenveien 453, 1890 Rakkestad