Moss og Våler Næringspark Granittveien, 1592 Våler i Østfold
9 Næringstomter fra 3,5 dekar midt i Østfold - Leveres ferdig opparbeidet.
Moss og Våler Næringspark Granittveien, 1592 Våler i Østfold
9 Næringstomter fra 3,5 dekar midt i Østfold - Leveres ferdig opparbeidet.
Moss Næringspark, 1599 Moss
300 mål bebyggbare næringstomter tilgjengelig ved E6!
Moss Næringspark, 1599 Moss
300 mål bebyggbare næringstomter tilgjengelig ved E6!
Moss og Våler Næringspark Granittveien, 1592 Våler i Østfold
Det grønne skiftet? Det er vi det! Næringstomter midt i Østfold.
Moss og Våler Næringspark Granittveien, 1592 Våler i Østfold
Det grønne skiftet? Det er vi det! Næringstomter midt i Østfold.
Mosseveien 112, 1580 Rygge
Løkenholtet - Næringstomt helt inntil E6
Mosseveien 112, 1580 Rygge
Løkenholtet - Næringstomt helt inntil E6
Rørskogen Næringsområde, 1580 Rygge
Flyplassen gjenåpnes i 2020? AIM Norway er flyttet inn på Rygge.
Rørskogen Næringsområde, 1580 Rygge
Flyplassen gjenåpnes i 2020? AIM Norway er flyttet inn på Rygge.

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.