1. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  33569778
 2. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  Tomt-Vesterøy-1
 3. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  Bilde
 4. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  Tomt-Vesterøy-4
 5. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  Tomt-Vesterøy-5-mark
 6. Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.
  Tomt-Vesterøy-2
Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy.

Tomteområde - Vesterøy Hvaler

Kort om eiendommen

Tomteområde inntatt i kommuneplanens arealdel 2019-2031. Omårdet er avsatt til boligformål og er klart for regulering.

- Tomt 1: ca. 33.500 kvm.
- Tomt 2: ca. 4.700 kvm.
- Tomt 3: ca. 3.500 kvm.

Beliggenhet

Tomteområdet har beliggenhet ved Ødegårdskilen, på Vesterøy i Hvaler kommune. Umiddelbar nærhet til ny Rema butikk.
Området består av boligområder, fritidsboliger og lokalsenter med butikker som Coop Extra, Kiwi, Apotek 1 og serveringstilbud.
I tillegg får du Hvalers skjærgård med yrende sommerliv som nærmeste nabo.
Avstand til Fredrikstad sentrum er ca. 13 km. og Skjærhalden ca. 14 km.

Adkomst

Fra Fredrikstad, følg Kråkerøyveien mot Hvaler. Følg Kråkerøyveien inn på fastlandsveien, eiendommen ligger på venstre side ved nye Rema butikken på Vesterøy.

Tomt

Tomteområdet utgjør samlet ca. 41.700 kvm.

Tomt 1 - gnr. 53, bnr. 96: ca. 4.700 kvm.
Tomt 2 - gnr. 53, bnr. 11: ca. 33.500 kvm.
Tomt 3 - gnr. 53, bnr. 95: ca. 3.500 kvm.

Det er opsjonsavtale med grunneier som selges, og områdene, tomt 2 og tomt 1+3, vurderes solgt samlet eller hver for seg.
Det er engasjert veikonsulent(Ingeniørfirmaet Svendsen & Co.) for utarbeidelse av veitrase inn til området 1, og valgte veitrase krever innløsning av tomt 3, gnr. 53, bnr. 95(ca. 3.500 kvm). Den aktuelle tomten vil i tillegg til å løse adkomst gi potensiale for ytterligere bebyggelse i tilknytning til tomt 1.
Kontakt megler for ytterligere informasjon.
Det foreligger opsjonsavtale om kjøp for samtlige tomter.

Arealplan skisserer ca. 60 boenheter.

Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy