1. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  1185410990903 merket
 2. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5647
 3. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5638
 4. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5655
 5. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5643
 6. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5646
 7. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5632
 8. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5634
 9. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5633
 10. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5635
 11. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5636
 12. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5640
 13. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5642
 14. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5637
 15. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5650
 16. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5649
 17. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5651
 18. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5653
 19. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5654
 20. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5652
 21. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Øraveien-23-5648
 22. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  1185410990904 merket
 23. Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²
  Tegning Øraveien 23
Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad. Lager/Logistikk, Areal: 3128 m²

Lager- og produksjonslokaler, Øra industriområde

Arealspesifikasjon

1. etg: 581 kvm Areal C
1. etg: 987 kvm Areal A
1. etg: 1560 kvm Areal B

Kort om eiendommen


Eiendommen ligger sentralt på Øra, og godt synlig fra Øraveien.

Areal A
987 kvm BTA, traverskran og egen kontorfløy.

Areal B
1.560 kvm BTA, kaldlager egnet for båtopplag.

Areal C
581 kvm BTA, lager med tilhørende sosiale rom.

Bebyggelse

Som det fremgår av flyfotoet består eiendommen av flere lager/produksjon/kontor bygninger. De ledige arealene er benevnet A, B og C på bilder og tegninger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Øra, og godt synlig fra Øraveien.

Øra er et veletablert industriområde på østsiden av Glomma. Det er ulik industrivirksomhet på området i tillegg til flere lager-/transportvirksomheter.

På området er det ca 180 selskaper etablert som samlet omsetter for 10 milliarder kroner.

Borg Havn som er den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla, ligger på Øra industriområde. Se www.borg-havn.no for ytterligere informasjon om havnen og tjenester som tilbys der.

Det er kun 20 minutter bilvei til Svinesund/EU og en drøy time til Oslo.

Adkomst

Fv 22/Sarpsborgveien over i Habornveien mot Frevar. Til høyre inn i Titangata, så til venstre inn i Øraveien, eiendommen ligger på venstre side.

Parkering

Det er rikelig med parkering for kunder og ansatte på eiendommen.

Inneholder

Areal A
Lager-/produksjonslokale på 805 kvm BTA med 3 store kjøreporter og traverskran med kapasitet på 3,2 tonn. I tillegg egen fløy med garderober/spiserom i 1. etasje og kontorer i 2. etasje. Areal 91 kvm BTA pr etasje. Samlet areal Bygg B 987 kvm BTA.

Areal B
Plasthall med asfaltert gulv. 1.560 kvm BTA. Lokalet er egnet til båtopplag. Stor kjøreport.

Areal C
Lager med tilhørende spiserom/kjøkken/kontor. Areal 581 kvm BTA. Egen kjøreport.

Ventilasjon

Kun mekanisk avtrekk.

Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad