1. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 1
 2. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade
 3. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Oversikt
 4. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 2
 5. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 3
 6. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 4
 7. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 5
 8. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 6
 9. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Fasade 7
 10. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Interiør 1
 11. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Interiør 2
 12. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Interiør 3
 13. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Interiør 4
 14. Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²
  Interiør 5
Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand. Butikk/Handel Areal: 1254 m²

Fullt utleid eiendom med dagligvarebutikk som leietaker

Kort om eiendommen

Enbrukerbygg som leies på en "Bare House" leiekontrakt med utløp 15.09.25. Årlig leie kr. 1 868 266,-. (100 % KPI). Det er 100 % av aksjene i Retail Property II Lillesand AS som selges.
Retail Property II Lillesand AS utgjør én av to selskaper med med formål utleie til dagligvar, som skal selges samlet.
Selskap nr. 2: Retail Property II Mysen AS, har leieavtale med Bunnpris.
Se salgsoppgave for utfyllende informasjon om begge selskapene.

Bebyggelse

Eiendommen består av et hovedbygg og et sidebygg. Hovedbygget er fra ca.1984 og sidebygget er bygget i ca. 1988 iht. skjema fra teknisk gjennomgang. Hovedbygget er på 1 etasje med loftsareal. Hovedbygget er utført i isolert bindingsverk med saltak. Gulv i butikkdel er flislagt og trebjelkelag i etasjeskiller på loft. Sidebygget er på en etasje og utført i pusset leca eller tisvarnde med pulttak. Sidebygget virker uisolert, og innholder tomgodslager og fryselager. Eiendommens tekniske tilstand ble gjennomgått ved en forenklet teknisk gjennomgang utført av Entura AS 27.02.2018.

Beliggenhet

Foretningslokalene ligger i Lillesand kommune og har adkonmst fra gamle E -18. Ifølge daglig leder er typiske kunder omkringliggende privathusholdninger og noe lunsjkunder fra næringsområdet i nærheten. Butikken har en bra omsetning for sammenlignbare dagligvarebutikker.

Adkomst

Se kartskisse.

Parkering

Tomtearealet er opparbeidet med parkeringsplasser og har svært gode parkeringsdekning. Det er i tilegg en uutnyttet tomt i "bakkant av eiendommen" på 2 373 kvm.

Tomt

Gnr. 18, bnr. 284 er 2 997 kvm.
Gnr. 18, bnr. 285 er 2 373 kvm.
Gnr. 18, bnr. 154 er 1 420 kvm.
Gnr. 18, bnr. 155 er 698 kvm.

Inneholder

Forretninglokaler, lager, kontor og sosiale rom for ansatte for Kiwi.

Ventilasjon

Eiendommen har nyere ventilasjonsanlegg med omluft.

Diverse

Årsregnskap med noter og revisjonsberetning er del av salgsoppgaven og oversendes på forespørsel.

Sekkebekksletta 1, 4790 Lillesand