1. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1841
 2. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1840
 3. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1842
 4. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1839
 5. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1838
 6. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1837
 7. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1466
 8. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1464
 9. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1465
 10. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1467
 11. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1455
 12. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1475
 13. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1473
 14. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1478
 15. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1477
 16. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1476
 17. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1480
 18. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1468
 19. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1479
 20. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1460
 21. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1459
 22. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1454
 23. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1456
 24. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1474
 25. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1443
 26. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1445
 27. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1447
 28. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1463
 29. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1449
 30. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1457
 31. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1451
 32. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1469
 33. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1453
 34. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1470
 35. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1471
 36. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1448
 37. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1446
 38. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1444
 39. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1481
 40. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1472
 41. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1461
 42. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1450
 43. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Solgaard-Skog-7-1452
 44. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Coates_PLU_Br_Rev0
 45. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Coates_PL1_Br_Rev0
 46. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Coates_PL2_Br_Rev0
 47. Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²
  Coates_PL3_Br_Rev0
Solgaard Skog 7, 1599 Moss. Lager/Logistikk, Areal: 4664 m²

UTLEID INDUSTRIEIENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHET

Kort om eiendommen

100 % utleid til Kymar AS på "Bare House"-avtale til til 31.01.2028.

Bebyggelse

Byggeår 1998 og 1999. Hele bygget er sannsynligvis direktefundamentert med armert gulv på grunn med ringmur på utsprengt fjell/komprimert sprengsteinfylling. Midtfløy med tre etasjer har plasstøpte dekker, søyler og dragere i betong, yttervegger av isolerte sandwich-elementer i betong med frilagt stein som ytre overflate. Lagerdel mot nord er bygget med stående, bærende, isolerte sandwich-elementer i betong som yttervegger og spennarmerte SDT-takelementer av betong i tak, utvendig isolert og tekket. Påbygget fløy mot syd er bygget med bæresystem - søyler og fagverksdragere i stål. Yttervegger av isolerte stålkassetter med brudt kuldebro og taktro av korrugerte TRP-stålplater som er utvendig isolert og tekket med PVC-folie. Innvendige, varme taknedløp over hele bygget.

Beliggenhet

Solgaard Skog er et veletablert næringsområde ved Mosseporten, cirka 2 km øst for Moss sentrum. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til byen, og beliggenheten egner seg spesielt godt for virksomheter som ønsker seg en strategisk beliggenhet ved E6 i Moss.
Beliggenheten er spesielt god for importbedrifter som ønsker god kommunikasjon med containerhavnene i Fredrikstad, Moss, Oslo og Drammen.

Adkomst

I rundkjøring ved østre tunnelåpning (Mosseporten) > avkjøring mot syd, Vålerveien > ved første kryss etter ca. 250 m, ta til venstre inn Solgaard Skog > kjør ca. 100 m og eiendommen ligger umiddelbart på venstre hånd.

Kryss 14 E6, Patterødkrysset > Kjør mot sør mot Vålerveien 280 m > Sving til venstre og inn på Solgaard Skog, følg veien 260 m > Stedet du skal til, er på venstre hånd Solgaard Skog 7.

Parkering

Parkeringskapasitet på ca. 50 plasser på egen grunn.

Tomt

Tomten er en terrassert, utskutt fjelltomt, med adkomst fra terreng både på 1. og 2. plan. Hele tomten er enten bebygget eller planert og opparbeidet. Eiendommen er fullt utnyttet.

Inneholder

Underetg. er på totalt 2 369 m2, og inneholder 217 m2 høytlager med kjøreport, 762 m2 verkstedlokaler med takhøyde ca. 3 m, 695 m2 produksjonslokale med stor takhøyde (ca. 8 m fri høyde, 9, 5 m bto) og 695 m2 med takhøyde ca. 3 m.
1. etg. er på totalt 1 682 m2, og inneholder 762 m2 med kontor og lager, takhøyde ca. 3 m, ca. 770 m2 verkstedlokaler med ca. 5 m fri høyde med innbygd mezzanin med kontor og møterom på ca. 150 m2.
2. etg. er på totalt 762 m2 kontor og lager med takhøyde ca. 3 m.
3. etg. inneholder møterom på ca. 45 m2.

Sum total 4 858 m2.

Ventilasjon

Bygget har mekanisk ventilasjon som tilfredsstilte offentlige krav fra byggeåret for de forskjellige byggetrinn. Service og vedlikehold av anleggene er leietakers ansvar.

Solgaard Skog 7, 1599 Moss