1. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  final photomontage
 2. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Stabburveien 18 skisse
 3. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  33568731
 4. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Stabburveien-18-1
 5. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Stabburveien-18-15
 6. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Stabburveien-18-17
 7. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Stabburveien-18-16
 8. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  tegning ledig areal Stabburveien 18
 9. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Visbility
 10. Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²
  Location
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad. Andre, Areal: 244 m²

Fleksibelt areal til leie på Råbekken. Salg/logistikk/aktivitet.

Kort om eiendommen


Det vil bli etablert nytt inngangsparti med fasade mot Stabburveien.

Parkering rett utenfor lokalene.

Beliggende ca 3 km fra Fredrikstad sentrum, i et attraktivt handelsområde på Råbekken. Storcash åpner ny butikk i 2020 rett ved siden av lokalet.

Meget god adkomst fra Rolvsøyveien - Fv 109.

Leiepris etter nærmere avtale.

Bebyggelse


Byggeår: 1983

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Råbekken ca 3 km fra Fredrikstad sentrum, i et veletablert handels- og industriområde - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Stabburet er en av de nærmeste
naboene, forøvrig blandet næringsaktivitet med mye bilrelatert virksomhet.

Storcash skal etablere seg i helt ny butikk vegg-i-vegg med åpning i 2020.

Kort avstand til handelsområdet rundt Dikeveien/Østfoldhallene.

Noen avstandsindikatorer:
E6 - ca 10 km.
Fredrikstad sentrum - ca 3 km.
Sarpsborg sentrum - ca 10 km.
Svenskegrensen - ca 32 km.
Oslo - ca 96 km.

Fredrikstad er strategisk plassert ved Glommas utløp, med egen havn og kort avstand til E6.

Fredrikstad vant også prisen: Norges mest attraktive by, som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Fredrikstad (80000)/Sarpsborg (55000) er en dobbeltby med 135 000 innbyggere med en sammenvokst bebyggelse langs Glommas utløp. Dette er Norges fjerde største sammenhengende byareal.

Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i rundkjøringen ved Dahles Auto / Mc Donalds på Råbekken. Ta deretter første vei til høyre, eiendommen ligger på venstre side.

Meget gode bussforbindelser til Fredrikstad og
Sarpsborg. Glommaringen går hvert 7. minutt på
hverdager i rushtiden. Dagtid forøvrig hvert 15.
minutt.

Parkering

Det er parkering for kunder og ansatte rett utenfor lokalet. I tillegg rikelig med parkering i bakgården.

Inneholder

Lokalene består i dag av stort åpent rom, tidligere garderober og kontorer. Det er vinduer i fasaden og mot bakgården.

Lokalet tilpasses til ny leietaker.

Det er utvendig solavskjerming i kontorlokalene.

Det skal etableres ny fasade med nytt inngangsparti og evt port.

Det er muligheter for felles kantineløsning med øvrige leietakere på eiendommen.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon med kjøling i lokalene.

Diverse

Området består av en variert blanding næringsvirksomheter. Stabburet, bilforretninger, bilverksteder, lekeland, m.v.
Strategisk beliggenhet i forhold til hovedfartsåre både til Fredrikstad og Sarpsborg.

Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad