1. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Dreieværste - med fasade mot Vesterelven
 2. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Beliggenhet for Dreieværste
 3. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Dreieværste på bryggekanten
 4. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Fasade Dreieværste
 5. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Oversiktsbilde på hvordan Værste ønsker å utvikle området
 6. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Beliggenhet
 7. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Ledig areal i 1. etasje
 8. Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²
  Ledig areal i 2. etasje
Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy. Kontor Areal: 2601 m²

Kontorlokaler til leie på elvekanten

Arealspesifikasjon

1. etg: 487 kvm 1. etasje
1. etg: 2114 kvm 2. etasje / Kan eventuelt deles i 2-3 leieforhold

Kort om eiendommen

Et kombinasjonsbygg med utdanning, næring og boliger.

- Nye kontorlokaler
- Fasade mot og utsikt over Vesterelven
- Attraktiv beliggenhet på Værste-området

Ledig areal:
1. etasje ca 487 kvm.
2. etasje ca 2.114 kvm (hel etasje). Dette arealet kan deles i 2-3 leieforhold.

Eiendommen er under oppføring, og ferdigstilles våren 2021.

Bebyggelse

Dreieværste; kombinasjonsbygg med utdanning, næring og bolig.
6.353 kvm med næringsareal fordelt på 3 etasjer.
I tillegg kommer 27 leiligheter i de tre øverste etasjene.
Det er separate innganger til næringsarealer og boliger.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet på Værste-området, Kråkerøy, like ved Værstebrua.

Nærmeste nabo med Fredrikstad stadion og Høgskolen i Østfold.

Flotte lokaler med fantastisk utsikt over elven mot sentrum og Trosvikstranda.

Adkomst

Følg Fv 108 over Værstebrua.
Til venstre i første rundkjøring, og deretter første vei til venstre (inn på Stadion-området). Eiendommen ligger helt ned mot elven.

Bussholdeplass i Jens Wilhelmsens gate.

Gangavstand til sentrum.

I tillegg har byfergen anløp rett ved brygga. Byfergen har avganger mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste, Ålekilene og Gressvik.

Parkering

Det er gode offentlige parkeringsmuligheter både i parkeringshus på Fredrikstad Stadion og på bakkeplan.

Inneholder

Ledig areal:
1. etasje ca 487 kvm.
2. etasje ca 2.114 kvm.
2. etasje kan deles i 2-3 leieforhold.

Høgskolen i Østfold leier 3. etasje.
WANG ung leier resterende areal i 1. etasje.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Diverse

Værste-området har ca 5.500 studenter og arbeidstakere i tillegg til de som bor på området.

Herfra når man alle viktige servicefunksjoner i Fredrikstad sentrum innen 10 minutters gange.
Ca 300 meter til gangbrua.

Fredrikstad kommune har etablert en populær kunstisbane/sandvolleyballbane på Værste, ved gangbrua. Dette har vært en suksess siden åpningen.

Værste ønsker å bidra til at Fredrikstad blir en enda bedre by å bo, studere og jobbe i. En god miks av boliger, skoler, næring, idrett og kultur, vil gi området akkurat det.

Fakta om Dreieværste:
Areal: 6.353 kvm næringsareal.
Boliger: 27 leiligheter.
Arkitekt: Jarmund Vigsnæs Arkitekter
Planområdet Lørjekaja består av tre bygg: Smia (ferdigstilt 2010), hvor Høgskolen i Østfold avd. ingeniørfag holder til, Dreieværste og Maskinhallen. Navnet Lørjekaja kommer fra "Lørja" som fraktet ansatte til og fra FMV og hadde sin kai i dette området.
Dreieværste blir et kombinasjonsbygg med næringsarealer i plan 1-3 og boliger i plan 4-6. Realiseringen av Dreieværste gir mulighet for en utvidelse av Høgskolen i Østfold. Avdeling for helsefag skal etablere et nytt ferdighets- og simuleringssenter i 3. etasje. I 1. og 2. etasje skal det etableres kontor- og næringsarealer. Wang Ung vil flytte inn i nye lokaler i byggets 1. etasje.
Boligene blir en kombinasjon av mindre studioleiligheter med utsikt mot elven og større leiligheter med balkong mot syd og utsikt mot vannet.
Med kombinasjonen av boliger i de øverste etasjene og næringsarealer under blir det mennesker og liv i bygget hele døgnet. Dette er viktig for å skape sammenhengende byliv fra Værste Brygge og til gjestehavnen. Som del av prosjektet oppgraderes kaifronten og bryggepromenaden, samt at parkområdet fra Værste Brygge videreføres med benker, grøntområder og lekeapparater.

Bilde på side 10 inkluderer også hvordan Værste ser for seg utviklingen på området.

Stadion 13/21 - Dreieværste, 1671 Kråkerøy