Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy
Tomteområde - Vesterøy Hvaler
Ødegårdkilen, tomteområde, 1684 Vesterøy
Tomteområde - Vesterøy Hvaler

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.