1. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Velkommen til Varnaveien 35
 2. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Din bedrift midt i Moss
 3. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Stor utvikling
 4. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Beliggenhet
 5. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Beliggenhet 2
 6. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Ledige kontorlokaler 1
 7. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Ledige kontorlokaler 2
 8. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Her, nå og fremtiden.
 9. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Rom for satsing
 10. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Nåværende leietagere
 11. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Nåværende leietagere 2
 12. Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²
  Kontrakt
Varnaveien 35, 1521 Moss. Kontor Areal: 428 m²

M8 Senteret har ledige kontorlokaler - Midt i Moss - Varnaveien - Vil skreddersys til ny leietager

Kort om eiendommen

M8 Senteret har nå fire ledige kontorlokaler i byggets 2. etasje med flott eksponering mot det mest etablerte forretningsområdet i Moss.

Kontorene varierer fra 90 til 428 kvm BTA, og disponerer rikelig med parkeringsplasser.

Bebyggelse

Eiendommen holder god standard og er oppført i 1985, renovert i 2017.
Tvers over lokalene kommer nytt boligprosjekt (Midtveien 8, se bilde)
Naboeiendom Varnaveien 33 er under utvikling til handel.

Beliggenhet

Lokalene i M8 Senteret finner du på Høyda, som er et av de største handelsområdene i Østfold. Her har alt fra store og kjente varehus til mindre lokale nisjeforretninger etablert seg. Området har en svært allsidig og stor kundestrøm. På grunn av den kommende kommunesammenslåingen, vil dette området være enda mer sentralt i tiden fremover.Området er under stor utvikling, med velrennomerte boligutviklere i spissen. På sørsiden av M8 Senteret er 145 leiligheter under oppføring i regi av Peab Eiendomsutvikling AS, noe som er spesielt positiv for M8 Senterets planlagte torg på sydsiden av bygget. Her kan du nyte et bedre måltid eller en kopp kaffe fra ett av M8 Senterets flere serveringssteder.

Adkomst

Adkomst til bygget fra Varnaveien og Midtveien . Kort avstand til avkjøring E6 - Moss syd.
Bussforbindelse til Moss sentrum.

Parkering

Eiendommene har god parkeringsdekning.

Tomt

Stor asfaltert tomt.

Inneholder

M8 Senterets 2. etasje består primært av kontorlokaler, med fellesarealer i god og representabel standard.

Øvrige leietakere i 2. etg er: EC IT, PC Hjelp AS, Varnaklinikken, Regnskapspartner1, Marianne Behns klinikk og Soma sko sin administrasjon.

I dag er 1. etasje utleid til handel og servering, og har nylig gjennomgått betydelige oppgraderinger for å imøtekomme nyingåtte leieavtaler.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon med kjøling i lokalene.

Varnaveien 35, 1521 Moss