1. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Fasade - luftfoto
 2. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Egen kontorfløy i 4. etasje med utsikt over sentrum og nærhet til alt.
 3. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Øvrige leietakere i bygget: Gjensidige, Handelsbanken, Rittal, Tieto m.fl.
 4. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kontorlokaler med høy standard
 5. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Nyere næringsbygg med store vindusflater
 6. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Representative lokaler med god profilering
 7. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Lokalene er idag innredet med kontorer, møterom og åpent kontorlandskap
 8. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kan skreddersys etter leietakers ønsker
 9. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Møterom for 12 personer
 10. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Lokalene står ledige med mulighet for snarlig tiltredelse
 11. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kontor
 12. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kontor
 13. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kopi
 14. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Felles kantine
 15. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kantine
 16. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kantine
 17. Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²
  Kantine
Vestveien 18, 1423 Ski. Kontor Areal: 286 m²

SKI - Attraktive kontorlokaler med høy standard i sentrum!

Kort om eiendommen

Egen kontorfløy i 4. etasje med utsikt over sentrum og nærhet til alt.

Øvrige leietakere i bygget: Gjensidige, Handelsbanken, Rittal, Tieto m. fl.

Beliggenhet

Vestveien 18 gir en unik mulighet til å komme tidlig inn i et område som vil få en rivende utvikling de neste årene. Svært sentralt ved Ski stasjon med kort avstand til butikker, tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. Ski sentrum står foran stor vekst kommende år og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Kun få minutters gange til Ski togstasjon med hyppige avganger og 22 minutters reisetid til Oslo. I 2021 kommer Ski enda nærmere hovedstaden. Da står Follobanen klar og man vil stå på Ski stasjon i løpet av 11 minutter. Dette vil, sammen med resten av InterCity-utbyggingen, bringe Ski nærmere hovedstaden og dermed et stort regionalt arbeidsmarked. Kommunesammenslåingen med Oppegård vil gi ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget boligregulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling. I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kun ca 5 minutters gåtur Ski stasjon med korresponderende bussforbindelse. Det foreligger også planer om en gangbro som vil forkorte avstanden. Med bil: Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i rundkjøring og ta til venstre ved rundkjøring til Vestveien. Eiendommen ligger som første avkjørsel på høyre hånd.

Parkering

Det tilbys både p-plasser i parkeringskjelleren under bygget og utendørs. Ta kontakt med megler for antall og priser. Det er mulighet for sykkelparkering inne i kjeller og ute basert på Fri Flyt. Garderobe med dusj i kjeller.

Tomt

Tomt på 1.721 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde.

Inneholder

4. etasje (286 kvm): Kontorer, møterom, åpent kontorlandsakp, kopi, teknisk rom og wc.

Nyere næringsbygg med gjennomgående høy standard. Egen kontorfløy i 4. etasje med tilgang via felles trapp/heis. Store vindusflater med utsikt over Ski sentrum og god takhøyde. Representative lokaler med god profilering, liten/ingen bruksslitasje og gode lysforhold. Lokalene er idag innredet med kontorer, møterom og åpent kontorlandskap, men kan skreddersys etter leietakers ønsker. Betjent kantine som deles med øvrige leietakere.

Ventilasjon

Ventilasjon er dimensjonert med reservekapasitet på aggregat og kanalnett. Anlegget har styring som gjør at det vil tiføre frisk luft etter behov og soner. Aggregat er plassert i kjeller for å enklere serve anlegget og sikre kvaliteten på inneklimaet i bygget.

Vestveien 18, 1423 Ski