1. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Fasade mot hovedvei
 2. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontorer til leie
 3. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontor
 4. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontorer med glassfronter
 5. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Gang med kjøkken
 6. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Gang med kjøkken
 7. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontor
 8. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontor
 9. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Kontor
 10. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Møterom
 11. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Toalett
 12. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Fra felles gang med heis
 13. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Fra felles gang - nabo med BDO
 14. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Trapperom
 15. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Takterrasse
 16. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Tegning ledig areal
 17. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Tegning 2 etasje - med ledige areal avmerket
 18. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Inngangsparti
 19. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Wilberg Atrium
 20. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Parkeringskjeller
 21. Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²
  Wilberg Atrium
Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad. Kontor Areal: 108 m²

Moderne kontorlokaler midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Arealspesifikasjon

1. etg: 108 kvm Kontor

Kort om eiendommen


o Spennende arkitektur
o Meget representative kontorer
o God profileringsmulighet mot hovedvei
o Kundeparkering
o Gode bussforbindelser

Bebyggelse

Ferdigstilt 2014.
Bygget består totalt av 6 500 kvm.

Bygget har fått energiklasse A og var det første i Østfold som ble BREEAM sertifisert.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Wilbergjordet rett i utkanten av Fredrikstad sentrum-nord.
Meget god eksponering og adkomst fra Fv 109, som er hovedtrafikkåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
3 km fra Fredrikstad sentrum = sykkelavstand.
10 km til E6.
Det passerer over 25 000 biler hver dag (ÅDT).

Adkomst

Via rundkjøring fra fv 109, ca 3 km nord for Fredrikstad sentrum.

Eiendommen ligger sentralt i forhold til busstransport mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Det er i tillegg lett tilgjengelig for bilbårne besøkende da bygget har gjesteparkeringsplasser rundt bygget.

Parkering

2 p-plasser i parkeringskjeller.
Kundeparkering på asfalterte plasser ved bygget.
Mulighet for p-plasser for ansatte på gruset plass.
Sykkelparkering i kjeller.

Inneholder

Ledige kontorlokaler i 2. etasje: 108 kvm BTA.
Andel fellesareal tilkommer med 24 kvm BTA.

Arealene er inndelt med 3 kontorer, spise-/møterom, mingleareal og areal for data, arkiv og rekvisita.
Kontorene er på ca 9-10 kvm netto.
Se tegning senere i prospektet.
Det er mulighet for leie av bod/lager i kjeller.

Wc (dame - og herre) samt hc-wc i fellesareal.
Dusj i fellesareal i kjeller.
Tilgang til felles takterrasse i 3. etasje.

Lokalene kan lett omgjøres dersom man ønsker annen rominndeling.
Tidligere leietaker har valgt å fjerne en vegg mellom 2 kontorer som i dag brukes som møte-/spiserom. Dersom man ønsker flere kontor kan man sett opp denne veggen igjen.

Gjennomgående god standard og høy teknisk kvalitet.

Wilberg Atrium er et moderne kontorbygg som ligger med fasade mot fylkesvei 109, hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Byggherren har fokus på god arkitektur, høy miljøstandard og bruk av innovative tekniske løsninger.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Lokalene har i tillegg automatisk utvendig
solavskjerming (screens).

Diverse

Fiber inn i lokalet.
Brannvarsling i lokalene.

Av leietakere i bygget kan nevnes;
Nordea Bank, Privatmegleren, BDO, Faust medisinske senter AS og Fredrikstad Dyrehospital AS (kjent fra TV-serien "Veterinærene") i tillegg til annen kontorvirksomhet.

På naboeiendommene er det bl.a. MENY dagligvarebutikk, post i butikk, blomsterbutikk, apotek, Nille og naprapat.

Leieforholdet vil være et fremleieforhold.
Gårdeier er Wilberg Atrium AS, som er eid av Fredriksborg Eiendom AS.

Wilbergjordet 2 / Wilberg atrium - 2. etasje, 1605 Fredrikstad